« Tillbaka
PoängplanDragonskolans webb


Dragonskolans Elitidrottsgymnasium

Samhällsvetenskapsprogrammet

Vill du gå en bred utbildning som ger högskolebehörighet? Är du intresserad av människan, samhällsfrågor och hur vi kan skapa ett hållbart samhälle? Då ska du söka till vårt samhällsvetenskapsprogram på Dragonskolan.

Under tre års studier utvecklar du ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt där du lär dig att avgöra om påståenden är grundade på fakta och urskilja värderingar i olika typer av källor. Du söker, sovrar och bearbetar information med källkritiska metoder. Du utvecklar din förmåga att samarbeta, vara kreativ, arbeta självständigt, ta ansvar, se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer till praktisk handling.

 

Inriktningar

På Dragonskolans Elitidrottsgymnasium erbjuder vi inriktningen beteendevetenskap.

Beteendevetenskap

  • Du lär dig om människans utveckling, socialisation och samspel. Du får större förståelse för hur människor handlar som individer, gruppdeltagare och samhällsmedborgare. Du studerar kommunikation, lärande och ledarskap..
 

Nationellt godkänd utbildning

De nationellt godkända utbildningarna finns enbart på gymnasieskolor som är utvalda av specialidrottsförbunden och skolverket.

Utbildningarna är framtagna för att du på ett bra sätt skall kunna kombinera elitidrottsträning med din gymnasieutbildning. Idrottskursernas sammansättning i programmen innebär också att du får en fördjupad praktisk och teoretisk kunskap inom idrottens område. 

Undrar du något?

Ställ frågorna direkt till Dragonskolan
Fråga

Skolor

På den här sajten finns information om följande skolor:
Dragonskolan
Forslundagymnasiet
Liljaskolan
Midgårdsskolan

Mina program:

Inga program

Hämta program

Lärling?

Umeå Gymnasieskola erbjuder lärlingsutbildning på flera yrkesprogram.