« Tillbaka
PoängplanMaja Beskowgymnasiets webb


Naturvetenskapsprogrammet (Maja)

Ger dig högsta möjliga behörighet. Naturvetenskapsprogammet på Maja Beskowgymnasiet vänder sig till dig som är intresserad av naturvetenskap och matematik. Programmet ger dig en bred kunskapsbas att stå på och breda valmöjligheter för fortsatta högskolestudier.

När du läser naturvetenskapsprogrammet lägger du ner mycket arbete och tid på ämnena matematik, kemi, fysik och biologi. Du gör beräkningar, diskuterar, laborerar, läser, skriver och experimenterar. Du tränar dig i problemlösning och analys. Du utvecklar en djup förståelse för det naturvetenskapliga arbetssättet, men även för fysikaliska fenomen, kemiska och biologiska processer.

Din förmåga att tänka kritiskt, resonera logiskt, jobba med problemlösning och göra systematiska iakttagelser tränas också. Inom svenska och engelska får du öva dig i att reflektera, argumentera och se samband samt att skriva avancerade texter. På detta sätt får du med dig breda kunskaper och blir väl förberedd för vidare hög­skolestudier.

På Maja Beskowgymnasiet innebär inriktningen naturvetenskap att du läser profilen molekylär medicin. Inom naturvetenskaplig specialicering (100 p) och bioteknik (100 p) kommer du att utveckla en vidare förståelse för molekylärbiologi och läkemedelskemi.

Inriktning

Naturvetenskap - profil molekylär medicin

Ansökan

Du ansöker via http://www.gymnasieantagningen.nu/

  

Undrar du något?

Ställ frågorna direkt till Maja Beskowgymnasiet
Fråga

Skolor

På den här sajten finns information om följande skolor:
Dragonskolan
Forslundagymnasiet
Liljaskolan
Maja Beskowgymnasiet
Midgårdsskolan

Mina program:

Inga program

Hämta program

Folder och affisch

Här är en folder med mer information om vår skolor och program och en affisch med alla våra program.

Lärling?

Umeå Gymnasieskola erbjuder lärlingsutbildning på flera yrkesprogram.