« Tillbaka
PoängplanDragonskolans webb


Gymnasiesärskolan (Dragon)

På Dragonskolan finns Gymnasiesärskolans individuella program. Utbildningen är på 3 600 undervisningstimmar fördelade på fyra år. I de individuella programmen läser man ämnesområden, det finns sex ämnesområden med tillhörande ämnesområdesplan.

  • estetisk verksamhet
  • hem- och konsumentkunskap
  • idrott och hälsa
  • natur och miljö
  • individ och samhälle
  • språk och kommunikation

Undervisningen sker utifrån grundläggande kunskaper eller fördjupade kunskaper. Oavsett vilket ämnesområde du väljer får du en bra grund för arbetsliv efter gymnasieåren.

Individuell studieplan

Det finns möjlighet att kombinera ämnesområdena med kurser från gymnasiesärskolans nationella program. En individuell studieplan upprättas för varje elev där man i samråd med rektor beslutar i vilken omfattning man läser de olika ämnesområdena och om man kombinerar med kurser från nationella program. 

Läraren bedömer och utvärderar elevens kunskaper utifrån krav för grundläggande kunskaper och för fördjupade kunskaper, på så sätt kan läraren anpassa kraven efter varje elevs förutsättningar.

Gymnasiesärskolebevis

Efter utbildningen får eleverna ett gymnasiesärskolebevis. Gymnasiesärskolebeviset beskriver tydligt de kunskaper och erfarenheter eleven har med sig från gymnasiesärskolan.Det innehåller uppgifter om vilka ämnesområden och kurser eleven läst samt dess omfattning.

Praktik

Du kan även få möjlighet till praktik på daglig verksamhet eller på en arbetsplats under din skolgång inom ett individuellt program.

Lugn studiemiljö

Vi som jobbar på Dragonskolan lägger stor vikt vid att skapa en trygg och lugn studiemiljö. De lärare som undervisar på programmen känner eleverna väl och utgår från det i sin undervisning. 

Undrar du något?

Ställ frågorna direkt till Dragonskolan
Fråga

Skolor

På den här sajten finns information om följande skolor:
Dragonskolan
Forslundagymnasiet
Liljaskolan
Maja Beskowgymnasiet
Midgårdsskolan

Mina program:

Inga program

Hämta program

Folder och affisch

Här är en folder med mer information om vår skolor och program och en affisch med alla våra program.

Lärling?

Umeå Gymnasieskola erbjuder lärlingsutbildning på flera yrkesprogram.