« Tillbaka
PoängplanDragonskolans webb


Samhällsvetenskapsprogrammet

Vill du gå en bred utbildning som ger högskolebehörighet? Är du intresserad av människor, samhällsfrågor och hur vi kan skapa ett hållbart samhälle? Då ska du söka till samhällsvetenskapsprogrammet på Dragonskolan.

Under tre års studier utvecklar du ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt där du lär dig att avgöra om påståenden är grundade på fakta och urskilja värderingar i olika typer av källor. Du söker, sovrar och bearbetar information med källkritiska metoder. Du utvecklar din förmåga att samarbeta, vara kreativ, arbeta självständigt, ta ansvar, se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer till praktisk handling.

 

Inriktningar

På Dragonskolan har vi idag två olika inriktningar att välja på inom programmet.

Beteendevetenskap

  • Du lär dig om människans utveckling, socialisation och samspel. Du får större förståelse för hur människor handlar som individer, gruppdeltagare och samhällsmedborgare. Du studerar kommunikation, lärande och ledarskap.

Samhällsvetenskap

  • Du lär dig om samhällsstrukturer och människors livsvillkor. Du breddar och fördjupar dina kunskaper om olika samhällsfrågor genom att tolka, förklara och använda samhällsvetenskapliga metoder.
 

Så är programmet upplagt

På samhällsvetenskapsprogrammet är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. På de högskoleförberedande programmen läser du fler teoretiska kurser än på yrkesprogrammen. Programgemensamma karaktärsämnen är: filosofi, moderna språk och psykologi.

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Detta kan variera lite år från år, men kan t.ex. vara ämnen som: bild, digitalt skapande, film- och tv-produktion, filosofi, geografi, grafisk kommunikation, hållbart samhälle, juridik, konst- och kultur, ledarskap och organisation, mediekommunikation, moderna språk, pedagogik, psykolog, samhällskunskap och sociologi. Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa.

 

Framtida yrken

Efter avslutad gymnasieutbildning har du med din högskolebehörighet ingång till en mängd olika utbildningar och yrken. Polis, psykolog, jurist, personalvetare, beteendevetare, socionom, lärare, journalist, copywriter, informatör, designer eller art director, politiker, utredare, journalist och mycket annat finns för dig.

  

Undrar du något?

Ställ frågorna direkt till Dragonskolan
Fråga

Skolor

På den här sajten finns information om följande skolor:
Dragonskolan
Forslundagymnasiet
Liljaskolan
Midgårdsskolan

Mina program:

Inga program

Hämta program

Lärling?

Umeå Gymnasieskola erbjuder lärlingsutbildning på flera yrkesprogram.