« Tillbaka
PoängplanForslundagymnasiets webb


Gymnasiesärskolan (Forslunda)

På Forslundagymnasiets kan du läsa

  • Fastighet, anläggning och byggnation
  • Skog, mark och djur
Den nya gymnasiesärskolan infördes hösten 2013. Några av de viktigaste förändringarna presenteras här.

Alla program inom gymnasiesärskolan är fyra år. Programmen består av kurser som tillsammans blir 2500 poäng. De kurser som ingår i programmet samlas i din studieplan.

Den nya gymnasiesärskolan ska vara flexibel. Som elev ska du få utvecklas så långt det är möjligt.

Betyg
De ämnen som ingår i programmet kan bestå av flera kurser. Betyg sätts efter varje avslutad kurs enligt skalan A-E.

Gymnasiesärskolebevis
Efter att du har avslutat din utbildning på gymnasiesärskolan får du ett gymnasiesärskolebevis. I gymnasiesärskolebeviset står det vad du har lärt dig under dina fyra år på gymnasiesärskolan. Där står det vilket program som du har gått, vilka kurser du har läst och vilka betyg du fått.

I beviset finns också information om gymnasiesärskolearbetet och ditt arbetsplatsförlagda lärande.

Arbetsplatsförlagt lärande - APL
Den nya gymnasiesärskolan har ett starkt samarbete mellan skola och arbetsliv. På alla nationella program i gymnasiesärskolan får du arbetsförlagt lärande (APL). Det betyder att du som elev får möjlighet att prova på arbetet på en eller flera arbetsplatser utanför skolan.

Skolans rektor bestämmer vilken eller vilka kurser som innehåller arbetsplatsförlagt lärande och skolan ordnar en praktikplats till dig. 

Undrar du något?

Ställ frågorna direkt till Forslundagymnasiet
Fråga

Skolor

På den här sajten finns information om följande skolor:
Dragonskolan
Forslundagymnasiet
Liljaskolan
Maja Beskowgymnasiet
Midgårdsskolan

Mina program:

Inga program

Hämta program

Folder och affisch

Här är en folder med mer information om vår skolor och program och en affisch med alla våra program.

Lärling?

Umeå Gymnasieskola erbjuder lärlingsutbildning på flera yrkesprogram.